Specialist in Automatiseren

Managed back-up

Kiest u voor meer zekerheid, dan kiest u voor onze managed back-up oplossing. Als u ook systeembeheer van ons afneemt dan ontvangt u dit standaard.


Bij managed back-up oplossingen controleren en waarschuwen wij niet alleen, maar ondernemen waar mogelijk ook onmiddellijk actie om eventuele dreigende back-up problemen op uw computer of netwerk op te lossen. Daarnaast voeren wij regelmatig een test uit om na te gaan of (delen) van de back-up ook terug te zetten zijn. Het terugzetten gebeurt steekproefsgewijs waarbij het resultaat steeds vast wordt gelegd.

In overleg is het ook mogelijk om periodiek een volledige restore uit te voeren.